ΕΒΙΠΛΑΣΤ

2105715558

Τηλέφωνο

Σουρη 17, Περιστέρι

Διεύθυνση

Λίγα Λόγια

Επεξεργασία πλαστικού και μετάλλου

Σχόλια

Εξυπηρετεί:

Βρείτε μας και εδώ