ΑΛΤΑΝΗΣ Θ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2105765952

Τηλέφωνο

Εθν. Αντιστάσεως 5, Περιστέρι

Διεύθυνση

Λίγα Λόγια

Ειδικός Νεφρολόγος. Οξεία & χρόνια ανεπάρκεια. Αρτηριακή υπέραση, Αιμοκάθαρση.

Σχόλια

Εξυπηρετεί:

Βρείτε μας και εδώ