Θηβών 179 , ΤΚ: 12134 Διεύθυνση ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Περιοχή 2105760494 Τηλέφωνο 6986281705 Κινητό 2105760918 Fax Website
Λίγα Λόγια

Η εξασφάλιση της καθαριότητας και της υγιεινής στους επαγγελµατικούς χώρους, δεν επιβάλλεται µόνο για λόγους υγείας, αλλά αποτελεί και µία έξυπνη επιχειρηματική τακτική. Χώροι οι οποίοι παραµελούνται αποτελούν εστίες μόλυνσης και μικροβίων και ταυτόχρονα υποβαθμίζουν την εικόνα της επιχείρησης.

 

Η C-Bright παρουσιάζει µία πλήρη σειρά υψηλής και πάντα σταθερής ποιότητας προϊόντων και συστηµάτων καθαρισµού και υγιεινής, των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών Οίκων του κλάδου, έχοντας ως στόχο την επίτευξη του σωστού συνδυασµού απόδοσης-κόστους.

 

Προϊόντα Μπάνιου, Πανιά και Χαρτιά Καθαρισμού, Χαρτοπετσέτες, Προϊόντα Χώρων Υγείας, Απορρυπαντικά, Εργαλεία Καθαρισμού, Συνοδευτικά Προϊόντα.
 

Συστήματα Καθαρισμού και Υγιεινής, σετ σφουγγαρίσματος, επαγγελματικές θήκες TORK, χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, χαρτοπετσέτες, σαπούνια, βιομηχανικά ρολλά (TORK), απορρυπαντικά ΤΑΝΑ και προϊόντα Vileda και 3Μ.

 
Κάθε επιχείρηση τροφίμων, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων, αναγκών και προσδοκιών των πελατών της, πρέπει να εγγυάται τη διάθεση ασφαλών προϊόντων. Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η προστασία της υγείας του καταναλωτή είναι ηθική ευθύνη αλλά και νομική υποχρέωση όλων σε μια επιχείρηση τροφίμων.
 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία για την υγιεινή παραγωγή τροφίμων (ΚΥΑ487/2000 σε εναρμόνιση με την οδηγία 93/43/ΕΕ) η εφαρμογή των βασικών αρχών H.AC.C.P. είναι υποχρεωτική.

H.A.C.C.P. είναι συντομογραφία του «Hazard Analysis Critical Control Points» που στα ελληνικά μπορεί να αποδοθεί ως «Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου» και περιγράφει περιληπτικά τη μεθοδολογία που ακολουθείται για την παραγωγή ασφαλών τροφίμων.

Η εφαρμογή των αρχών H.A.C.C.P. δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εξετάσει τις δραστηριότητες της, βήμα προς βήμα, από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος στον καταναλωτή.
 

Με αυτόν το τρόπο η επιχείρηση επιδιώκει να προσδιορίσει κάθε κίνδυνο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια του προϊόντος, και να αποφασίσει με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο για τον έλεγχο αυτών των κινδύνων.
 

Πιο συγκεκριμένα η ανάπτυξη ενός συστήματος H.A.C.C.P. βασίζεται στην συστηματική ανάλυση όλων των δυνητικών κινδύνων και στην αναγνώριση κρίσιμων σημείων ελέγχου (ΚΣΕ / C.C.P.). Ως ΚΣΕ θεωρούνται σημεία - διεργασίες - δραστηριότητες, στις οποίες μπορεί να προληφθεί ή εξαλειφθεί ή μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα ένας σημαντικός κίνδυνος για την ασφάλεια και υγιεινή των τελικών προϊόντων.
 

Αυτή την στιγμή τον έλεγχο της εφαρμογής έχει αναλάβει ο ΕΦΕΤ με συναρμόδιες δημόσιες αρχές.
 

Πέρα από την υιοθέτηση του συστήματος H.A.C.C.P., μια επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την εγκατάσταση ενός πλήρως τεκμηριωμένου προ τυποποιημένου συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με κάποιο από τα αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. ΕΛΟΤ 1416, DS3027 ή μελλοντικά με το ISO22000). Τον έλεγχο τέτοιων συστημάτων έχουν αναλάβει κατάλληλα διαπιστευμένοι φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην αγορά.


Tags: Vileda, Χαρτοπετσέτες, Σετ Σφουγγαρίσματος, σαπούνια, Συστήματα Καθαρισμού και Υγιεινής, επαγγελματικές θήκες TORK, χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες, βιομηχανικά ρολλά (TORK), απορρυπαντικά ΤΑΝΑ, προϊόντα Vileda και 3Μ, Πανιά και Χαρτιά Καθαρισμού, Προϊόντα Χώρων Υγείας, Απορρυπαντικά, Εργαλεία Καθαρισμού
Χάρτης
ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Λεπτομέρειες
Ανοιχτό Τώρα: Ναι
Ωράριο / Ημέρες:
Δευτέρα: -
Τρίτη: -
Τετάρτη: -
Πέμπτη: -
Παρασκευή: -
Σάββατο: -
Περιοχές που εξυπηρετεί ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Website www.cbright.gr
comments powered by Disqus